Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις από τους ανά την επικράτεια συμμετέχοντες στη συνεργασία

Εκτύπωση

Έγγραφα ερωτήματα της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τις οικονομικές καταστάσεις της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. του έτους 2018

Logo SAS Facebook 

13.07.2019

Προς την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

 Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα: "Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ."

Τρεις ημέρες πριν τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12/07/2019 στις 13:00, η Ομοσπονδία απέστειλε προς τα μέλη του ΓΣ τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες θα μπουν προς ψήφιση την Τρίτη 16 Ιουλίου, δεκατρείς μόλις ημέρες πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων.

Ο ρόλος μας σαν μέλη του ΓΣ δεν είναι να ψηφίσουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αν καταχωρήθηκαν ορθά οι δαπάνες, τα έξοδα και τα έσοδα στα βιβλία της Υπηρεσίας, αλλά (επειδή δίνουμε λόγο στους συναδέλφους), πρέπει να τοποθετηθούμε για τη σκοπιμότητα ορισμένων δαπανών/εσόδων/αγορών που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση 2018.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Logo SAS Facebook

25 Ιουνίου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα : “Προβληματική διεκδίκηση σε προεκλογική περίοδο θεμάτων που απαιτούν πολιτική λύση, όπως τα δάνεια των συναδέλφων από το Τ.Π.Δ..”

Οι χιλιάδες των Δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το στεγαστικό τους δάνειο εκτός του πραγματικού εγκλωβισμού που βιώνουν τα χρόνια των μνημονίων, έρχονται αντιμέτωποι με την αδιαφορία αν όχι την κοροϊδία των πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά μέσω των υποτιθέμενων ρυθμίσεων ουσιαστικά βυθίζουν ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες στα χρέη.

Εκτύπωση

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους της

Logo SAS Facebook

   

14 Μαΐου 2019

Προς :

1) Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

2) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

κ. Πιτσιλή Γ.

3) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

κ. Μάρα Αθ.

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενούς της

Πρόσφατα απευθύνθηκε από τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ένθερμος χαιρετισμός προς τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους, στον οποίο γίνεται ξανά αναφορά στις αξίες ενός «νέου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Πως όμως πραγματικά υποδέχεται η Α.Α.Δ.Ε. τους νέους συναδέλφους;

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1Γ_2017, διορίζονται πεντακόσιοι σαράντα οχτώ (548) νέοι συνάδελφοι, εκ των οποίων οι διακόσιοι ενενήντα οχτώ (298) είναι σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) προβλέπεται για τους συναδέλφους αυτούς εισαγωγική εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Σύμφωνα με την 1075014 ΕΞ 2018 (Κανονισμός Υπο­χρε­ωτικής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία) απόφαση του Διοικητή για τα δικαιώματα των νεοδιοριζόμενων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της 9μηνης περιόδου εκπαίδευσης χωρίς να γίνεται λόγος για τα έξοδα των 298 συναδέλφων που υποχρεωτικά θα εκπαιδευτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Αναφορικά στον τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί είτε στην Αττική είτε στον τόπο διορισμού αλλά όχι στον τόπο κατοικίας, με την προϋπόθεση να είναι Α΄ τάξεως, με την υποσημείωση ότι η όποια επιλογή δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αποζημίωση.

Εκτύπωση

Προτάσεις-Ψηφίσματα της Συνεργασίας προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

  Logo SAS  Facebook

17.04.2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ της Σ.Α.Σ. προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

 1) Οι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάστηκαν σε παραμεθόριους περιοχές έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του επιδόματος παραμεθορίου, που αντί να προσαυξήσει τις καθαρές αποδοχές, μειώνει παράλληλα την προσωπική διαφορά και έτσι κατά βάση δεν υπάρχει καμμία μεταβολή. Μάλιστα υπάλληλος που μετακόμισε από παραμεθόριο σε άλλο μέρος της Ελλάδας “μεταφέρει” καθαρή την μείωση αυτή στο διηνεκές, έχοντας υποστεί πραγματική μείωση μισθού σε σχέση με έναν υπάλληλο ίδιων προσόντων που δεν υπηρέτησε σε παραμεθόριο περιοχή. Αντί λοιπόν να εκδοθεί μία ενιαία, απλή και κατανοητή οδηγία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (χρόνια προϋπηρεσίας, ίδια κατηγορία, ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, ίδιο αριθμό τέκνων κ.λ.π.) να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, δημιουργήθηκαν ξανά νέες μισθολογικές διαφορές.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει ώστε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των παραμεθόριων περιοχών και να πιέσει για την εξάλειψη του προβλήματος με αναδρομική ισχύ, αξιοποιώντας την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (παρ. 3 άρθρο 3-ΦΕΚ 262-16/12/2011) που έλυσε το πρόβλημα με το “επίδομα θέσης”, έτσι ώστε να σταματήσουν οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται με δικαστικούς αγώνες.

Επίσης η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. ζητάει να υπάρξει αντίστοιχη διασφάλιση για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως το οικογενειακό επίδομα κ.λ.π..

2) Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι σε θέματα διαφάνειας η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. αδυνατεί να βρει ένα στοιχειώδη βηματισμό. Ακόμα και στα περίφημα περιγράμματα θέσεων αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι υπεύθυνοι προϊστάμενοι για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη.

Εκτύπωση

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της 18.04.2019

  Logo SAS  Facebook

03 Μαΐου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 18 Απριλίου στην Αθήνα. Τα βασικά θέματα που συζητηθήκαν είναι τα εξής :

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Στο μεγαλύτερο μέρος του το Γ.Σ. ασχολήθηκε με το σχέδιο της διαπαραταξιακής επιτροπής για το μισθολόγιο υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών φορέων. Η επιτροπή, η σύσταση της οποίας ήταν πρόταση της Συνεργασίας, κατέληξε σε ένα κείμενο το οποίο επιδέχεται μικροαλλαγές αλλά σε γενικές γραμμές είναι αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τις σημερινές αποδοχές των συναδέλφων. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι του διαλόγου και εργασιακά θέματα όπως το ωράριο (7,5 ώρες), τα ρεπό για όσους εργάζονται τα ΣαββατοΚύριακα και τις μεταθέσεις των υπαλλήλων. Αγκάθι αποτέλεσε η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από το Υπουργείο, παράγραφος που αφαιρέθηκε από το κείμενο που παρουσιάστηκε. Περαιτέρω, κατατέθηκαν προτάσεις για την θέσπιση ειδικής ωριαίας υπερωριακής αμοιβής για τους προληπτικούς ελέγχους και την καθιέρωση δαπάνης για τις παιδικές κατασκηνώσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Μονάδων και αποφασίστηκε να ενσωματωθούν από την επιτροπή στο τελικό κείμενο της διεκδίκησης. Έγινε συζήτηση για το αν θα δοθεί πρώτα το κείμενο στους πρωτοβάθμιους συλλόγους (η Συνεργασία ήταν υπέρ), αλλά απορρίφθηκε. Εν κατακλείδι, συναινετικά και ομόφωνα όλες οι παρατάξεις αποφάσισαν μέσω της επιτροπής να δουν όλες τις διαφοροποιήσεις που συζητήθηκαν, ώστε να εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή το τελικό σχέδιο.