Εκτύπωση

Ταξίδι στο Άγνωστο, με βάρκα… την αγωνία

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

17 Ιουλίου 2022

Να ενημερωθούν με e-mail όλοι οι συνάδελφοι

Ταξίδι στο Άγνωστο, με βάρκα… την αγωνία

          Έχει περάσει πλέον ένας μήνας από την δημόσια ακρόαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λίγες ημέρες από την τηλεδιάσκεψη με την ΕΕ της ομοσπονδίας και το πέπλο μυστηρίου που σκοπίμως σκόρπισε ο Διοικητής χωρίς αντίλογο από πλευράς μας στην προηγούμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου έχει αρχίσει να διαλύεται, γεμίζοντας τους συνάδελφους με αισθήματα αγωνίας και εργασιακής ανασφάλειας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον.

          Ο Διοικητής στην συνάντηση της περασμένης Παρασκευής δήλωσε «ευθαρσώς και ειλικρινώς» ότι οραματίζεται τον μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ από έναν δημόσιο οργανισμό σε έναν νέο υβριδικό οργανισμό, που θα συγκεντρώνει πολλά χαρακτηριστικά από τον Τραπεζικό τομέα. Το έργο του μετασχηματισμού έχει παρελθόν, παρόν και δυστυχώς ζοφερό μέλλον.

Εκτύπωση

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

                                 8 Ιουνίου 2022

Να ενημερωθούν με e-mail όλοι οι συνάδελφοι

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα από δικής μας οπτικής γωνίας πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διαμορφωθείσα ατζέντα της συζήτησης αφορούσε τα εξής θέματα:

 • Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) για τρέχοντα θέματα,
 • Αναδιοργάνωση υπηρεσιών-ΕΛΚΕ κλπ,
 • Ενημέρωση από την κα Κρητικού για θέματα GDPR,
 • Προληπτικοί έλεγχοι-βελτιώσεις,
 • Διεκδίκηση Π.Δ. για συναδέλφους του ΥΠΟΙΚ,
 • Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων φορολογούμενων,
 • Αλλαγή απόφασης για χιλιομετρική αποζημίωση Γενικών Συμβούλων,
 • Έγκριση Αποφάσεων ΕΕ και Έγκριση μικροδαπανών.
Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΗ #1 - Προσαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)

Posted in Προτάσεις Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

ΠΡΟΤΑΣΗ #1 - Προσαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)

 

Σύντομη Περιγραφή

Με την πρόταση #1 περί προσαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την επέκταση της νόμιμης προθεσμίας της Φορολογικής Διοίκησης για επιστροφή φόρου στις 150 ημέρες, μόνο για την περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει προσφύγει στην ΔΕΔ και η προσφυγή γίνεται δεκτή, διορθώνεται μια στρεβλή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ίδια τη Φορολογική Διοίκηση λόγω της επέκτασης της νόμιμης προθεσμίας για έκδοση απόφασης από της ΔΕΔ σε 120 ημέρες αντί 60 ημερών που ήταν η αρχικά. Η κατάσταση ως έχει:

 • δημιουργεί αξιώσεις στους φορολογούμενους για καταβολή τόκων σε περιπτώσεις που η ΔΕΔ εκδίδει αποφάσεις μετά την 90η ημέρα, με την εμφάνιση σχετικών αιτημάτων ήδη στις σχετικές αιτήσεις τους,
 • διογκώνει παράνομα τις επιστροφές προς τους φορολογούμενους, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται καμία προθεσμία για συμμόρφωση της Φορολογική Διοίκηση στις αποφάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,
 • αλλοιώνει τους δείκτες αποδοτικότητας της Υπηρεσίας, εις βάρος των εργαζομένων, αφού «φουσκώνει» τις επιστροφές έναντι των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ποσών,
 • επιβαρύνει έμμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα και τον απλό πολίτη, αλλοιώνοντας παράλληλα τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα της δουλειάς μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ #1 - Προσαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)

Με την παρ. 2. του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι «Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την "ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή" εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες [φορολογικές] οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.».

Με την παρ. 5. του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ως είχε στην αρχική έκδοση του νόμου (όπως ψηφίστηκε), οριζόταν ότι «Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση».

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, όταν η Φορολογική Διοίκηση προέβαινε σε καταλογισμό φόρου κατόπιν φορολογικού ελέγχου και ο φορολογούμενος έκανε αίτηση προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου), η εν λόγω Υπηρεσία είχε 60 ημέρες να αποφανθεί για την ορθότητα του καταλογισμού του φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης από την Δ.Ε.Δ. υπέρ του φορολογούμενου (ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή), η Φορολογική Διοίκηση είχε προθεσμία 30 ημερών να εκτελέσει την απόφαση, αλλιώς πλήρωνε στο φορολογούμενο τόκους λόγω εκπροθέσμου.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτήσεων των φορολογουμένων που προσέφευγαν στη Δ.Ε.Δ., ζητήθηκε και πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της προθεσμίας για έκδοση απόφασης, από την εν λόγω Υπηρεσία, εντός 120 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής. Συγκεκριμένα, με την παρ. 5. του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι ««Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών» από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση.».

Η ως άνω τροποποίηση έγινε χωρίς να προβλεφθεί αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. να εκδίδονται εκπρόθεσμες, θεωρώντας δεδομένο από την μέχρι τώρα εμπειρία ότι εξαντλείται η νόμιμη προθεσμία για έκδοση απόφασης, δημιουργώντας στους φορολογούμενους αξιώσεις για καταβολή τόκων, χωρίς αυτό να είναι στην πρόθεση του νομοθέτη με βάση την αρχική έκδοση του νόμου, επιβαρύνοντας παράλληλα τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς λόγο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η προσαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) σε διάστημα 150 ημερών στην περίπτωση αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής, ώστε να διατηρείται και σε αυτή τη περίπτωση η προθεσμία των 30 ημερών για την εκτέλεση της απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και να μην διαστρεβλώνεται η αρχική πρόθεση του νομοθέτη.

2

Εκτύπωση

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα για τις κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με την αξιολόγηση του 2020, ένα θέμα που τόσο η ΠΟΕ -ΔΟΥ λόγω της σκόπιμης υποβάθμισης και της συνεπακόλουθης αδράνειας της, όσο και οι παρατάξεις με την αμφίσημη και θολή στάση τους έχουν καταστήσει προνομιακό πεδίο για την Διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Από την μία πλευρά, οι ΔΑΚΕ-ΔΥΣΣΗΕ που απλά επεξηγούν τις αποφάσεις του Διοικητή και από την άλλη πλευρά οι ΔΑΣ-ΑΣΚΙ-ΑΚΕ που διακηρύσσουν με περισσή ευκολία προτάσεις αποχής ή άλλες ανέξοδες μορφές «αντίδρασης» ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι θα επιβαρύνουν οικονομικά τους συναδέλφους ή ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πασιφανές ότι όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν «μαγικές λύσεις», αλλά στην ουσία θέλουν να δικαιολογήσουν τη δική τους συμμετοχή στην αξιολόγηση, δεν αντέδρασαν όταν οι συνάδελφοι πήραν αναδρομικά τον Αύγουστο του 2021 λόγω της εφαρμογής του ειδικού μισθολογίου χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση. Θεωρούσαν όμως, μέχρι πρότινος λογικό να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι τα ήδη καταβληθέντα ποσά μισθοδοσίας, ιδίως στην παρούσα περίοδο της καλπάζουσας ακρίβειας και του πληθωρισμού του 9,4%.

Πώς κατάφερε, λοιπόν, ο Διοικητής να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα και για να αυξήσει θεαματικά την συμμετοχή των εργαζομένων στην αξιολόγηση; Απλά το συνέδεσε με την ειδική αμοιβή που καταβάλλεται στους «εξαρτώμενους» από το μισθό τους συναδέλφους. Με έξυπνη τακτική άλλαξε την σειρά εφαρμογής και προώθησε πρώτα το μισθολόγιο και μετά την αξιολόγηση, προκειμένου να «γλυκαθούν» οι συνάδελφοι για ένα εξάμηνο και μετά να τους θέσει το δίλημμα: Εάν θέλετε να εξακολουθήσετε να αμείβεστε με το νέο ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να συμμετέχετε στην αξιολόγηση, ειδάλλως γυρνάτε στην πρότερη κατάσταση του παλιού μισθολογίου, θέση που δυστυχώς, προπαγανδίζει και η ΠΟΕ-ΔΟΥ ανερυθρίαστα μέσω των ανακοινώσεών της. Όχι τυχαία, εξάλλου, έχει εξαφανιστεί δια μαγείας η αξιολόγηση του 2019 καθότι αυτή δεν συνδέεται άμεσα με την καταβολή του νέου ειδικού μισθολογίου.

Εάν θέλουμε να είμαστε, επομένως, χρήσιμοι πρέπει να ξεφύγουμε από το δίλημμα της συμμετοχής ή μη στην αξιολόγηση και να εστιάσουμε ουσιαστικά στην εξάλειψη των παθογενειών της. Να δώσουμε τις επόμενες μάχες για την βελτίωση των κύριων παραμέτρων της, όπως είναι ο ορισμός αξιόπιστων και αμερόληπτων αξιολογητών, η τυποποίηση της διαδικασίας έτσι ώστε να εξαλειφτούν μεροληπτικές κρίσεις των προϊσταμένων, η έγκαιρη εκπαίδευση των αξιολογητών παρέχοντας τους σαφείς γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις, η από κοινού κατάρτιση με τους υπαλλήλους δίκαιας και εφικτής στοχοθεσίας – πάντα χωρίς ατομικούς στόχους, όπως ωστόσο είναι οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις στον έλεγχο οι χρεώσεις ΑΦΜ στο Δικαστικό, όπου απαιτείται η διασφάλιση της διαφάνειας στην ανάθεση τους όπως και σε κάθε επιμέρους διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση κ.λπ.

Κύρια επιδίωξη του κλάδου μας πρέπει να αποτελέσει η αποσύνδεση της συμμετοχής στην αξιολόγηση από την ειδική αμοιβή των ΠΘΕ. Και αυτό γιατί, η ειδική αμοιβή ανά θέση εργασίας, όπως και ο βασικός μισθός μας, καταβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών της κάθε θέσης εργασίας και δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη συμμετοχή ή μη στην αξιολόγηση. Αυτή την άποψη διατύπωσε με επιχειρήματα και η νομικός σύμβουλος των Τελωνειακών στην σχετική γνωμοδότησή της επί του σχεδίου νόμου για το ειδικό μισθολόγιο.

Επίσης, θα πρέπει να διεκδικήσουμε ώστε η αξιολόγηση εντός της Α.Α.Δ.Ε. να μην διαφοροποιείται από εκείνη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά να γίνεται μόνο σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας και να είναι υποχρεωτική μέχρι το επίπεδο του Τμηματάρχη, όπως προσφάτως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ως αντιπρόταση μπορούμε να καταθέσουμε την σύνδεσή του μισθού με την εξελικτική πορεία (σταδιοδρομία) του υπαλλήλου εντός της ΑΑΔΕ που θα είναι σε συνάρτηση με αντικειμενικά κριτήρια όπως προσόντα, εξειδίκευση, εμπειρία και επιλογή καριέρας από τους εργαζομένους, όπως ισχύει σε σύγχρονες ευρωπαϊκές διοικήσεις δημόσιων φορέων. Κάτι τέτοιο, αφενός προσδίδει καθεστώς ασφάλειας στον εργαζόμενο, ο οποίος θα γνωρίζει τα επόμενα εργασιακά του βήματα, αφετέρου περιορίζει τις μεροληπτικές και υποκειμενικές συμπεριφορές των εκάστοτε αξιολογητών –προϊσταμένων.

Περαιτέρω, πρέπει να επικεντρωθούμε στους τρόπους διεκδίκησης των παρακάτω δίκαιων αιτημάτων μας: α) Την άμεση σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, διεκδικώντας την de facto καθιέρωση μιας διαδικασίας αναθεώρησης των τεθέντων στόχων με βάση τις ελλείψεις αυτές πριν το τέλος της χρονιάς. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική διενέργεια ετήσιας οικονομοτεχνικής μελέτης των αναγκών σε προσωπικό της ΑΑΔΕ και ώστε οι προσλήψεις σε ορίζοντα πενταετίας να πραγματοποιούνται με γνώμονα τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης. (β) την προσμέτρηση της αξιολόγησης 360ο όταν αυτή έχει θετικό πρόσημο για τον αξιολογούμενο, προκειμένου να καταστεί αντίβαρο στην πιθανή μεροληπτική αξιολόγηση των Προϊσταμένων και γ) Την καταβολή πραγματικών αυξήσεων επί των μισθών μας, που θα ανταποκρίνονται στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του επαγγέλματος του εφοριακού, κατά τις επιταγές του Συντάγματος της Ελλάδας, τις ειδικές γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του Υπ. Οικονομικών και τον επιτελικό ρόλο που αναλαμβάνουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, στην είσπραξη των κρατικών εσόδων. Παράλληλα με όλα αυτά, να απαιτήσουμε την συνεχόμενη κατάρτιση όλων των συναδέλφων μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΦΟΤΑ.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, ακόμα και μετά το ομολογούμενο φιάσκο της αξιολόγησης του 2018, η διοίκηση της ΑΑΔΕ δυστυχώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με προχειρότητα, αφού η μόνη προσπάθειά που κατέβαλε για την εξάλειψη των αυθαιρεσιών των Προϊσταμένων είναι η κατάρτιση ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης, το οποίο περιέχει πολλούς τεχνικούς όρους και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία της αξιολόγησης μέσα στο στενό χρονικό περιθώριο εφαρμογής της. Αντ’ αυτού, μια ημερίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού της ΑΑΔΕ προς τους αξιολογητές θα ήταν αποτελεσματικότερη καθώς θα μπορούσε να δοθεί τόπος και χρόνος να επιλυθούν οι απορίες και να δοθούν σαφείς οδηγίες.

               Αναμένουμε να δούμε εάν αποτελεί περισσότερο απατηλή ελπίδα, ότι οι Κεντρικές υπηρεσίες θα αξιολογούνται βάσει και του βαθμού αποτελεσματικότητας της υποστηρικτικής (backup) λειτουργία τους στις περιφερειακές υπηρεσίες των ΔΟΥ κι όχι με τον τρόπο που σκανδαλωδώς αξιολογούνται ως άριστοι, κατά την καταβολή των bonus επίτευξης ετήσιων στόχων της ΑΑΔΕ.


Επιβάλλεται για όλους μας, να επικεντρώσουμε στην κοινή στόχευση με τα παραπάνω ή παρόμοια ζητούμενα και στην αποφυγή μεμονωμένων κινήσεων που θα ωφελήσουν λίγους, θα διχάσουν ή θα γίνουν απλώς για επικοινωνιακούς λόγους.

Logo SAS Facebook