2023.07.27- Ενημέρωση για την συνεδρίαση της ΕΕ στις 27.07.2023

logo new 2021

Ενημέρωση για την συνεδρίαση της ΕΕ στις 27.07.2023

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομοσπονδίας με κύριο αντικείμενο την υλοποίηση των αποφάσεων του προηγούμενου Γενικού Συμβουλίου, την ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα και διάφορα τεχνικά θέματα.
Τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης αφορούσαν τα εξής θέματα επιγραμματικά:
 • Αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των παρατάξεων αλλά και χωρίς να έχει γίνει νύξη στην ατζέντα της συζήτησης συμμετείχαν στην συνεδρίαση της ΕΕ ο Διευθυντής Οργάνωσης κος Ακαλίδης και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης κος Σαϊτης, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τους λόγους μείωσης των οργανικών θέσεων στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Δεκεμβρίου.
 • Ο λόγος που αποδίδεται κατά την Διοίκηση αυτή η μείωση έχει να κάνει με την θέσπιση του νέου Προσοντολογίου στο Δημόσιο (ΠΔ 85/2022) και τον επανακαθορισμό των κλάδων σε κάθε υπουργείο για όλο το δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες, δεν επιτρέπονται θέσπιση νέων θέσεων ΔΕ Εφοριακών στην ΑΑΔΕ παρά μόνο ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού που θα απασχολούνται κυρίως με υποστηρικτικές εργασίες (π.χ. Γραμματεία) στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν μαζικά θέσεις κενές ΔΕ Εφοριακών στους λοιπούς κλάδους της ΑΑΔΕ (Τελωνείο & Χημείο), όπου το προσοντολόγιο επιτρέπει ανάλογους κλάδους ΔΕ Τελωνειακών και ΔΕ Χημικών. Επίσης, θεσπίστηκαν νέες θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι οποίες αφορούν συναδέλφους της ΔΕ Κατηγορίας που παίρνουν μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, κυρίως απόφοιτοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε θέσεις ΔΕ Εφοριακών στις υπηρεσίες δεν πρόκειται να θιχτούν τα δικαιώματα τους και οι θέσεις αυτές μετά την συνταξιοδότηση τους θα μετατραπούν σε ΠΕ Εφοριακών.
 • Στόχος της διοίκησης της ΑΑΔΕ είναι να μετατραπούν όλες οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε ΠΕ Εφοριακών σε βάθος χρόνου, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού του οργανισμού. Από την πλευρά όλων των παρατάξεων ο αντίλογος ήταν ότι ο κλάδος των Εφοριακών συρρικνώνεται ταχύτατα υπέρ των άλλων κλάδων της ΑΑΔΕ και αυτό αποτελεί παραδοξότητα από μόνο του την ώρα που η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται από επίσημα χείλια του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας σε 60 δις Ευρώ. Παράλληλα τονίστηκε ότι δεν θα πρέπει να ενοχοποιείται ο κλάδος των ΔΕ Εφοριακών ως ανεπιθύμητος στην ΑΑΔΕ και ότι οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτές τις θέσεις συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων συνεισφέρουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους καθημερινά στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 • Στον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΑΑΔΕ τέθηκε από την πρόεδρο της ΕΕ το θέμα της παράτυπης τοποθέτησης συναδέλφων από τους προϊσταμένους των ΔΟΥ σε ΠΘΕ θέσεων ειδικής βαρύτητας, κυρίως δικαστικού πριν από την έκδοση των κανονιστικών κινητικότητας ΘΕΕΒ. Επισημάνθηκε ότι αυτό έγινε για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της κάθε υπηρεσίας, ήταν σε γνώση της Διοίκησης και ότι οι τοποθετημένοι συνάδελφοι έχουν δουλέψει και αποκτήσει γνώση πάνω στο αντικείμενο που τοποθετήθηκαν. Ζητήθηκε από τον κο Σαϊτη να μην προχωρήσει η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε καταλογισμό αποδοχών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω της παράτυπης τοποθέτησης στα ΠΘΕ Ελέγχου και Δικαστικού και να μοριοδοτηθούν όσοι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν λόγω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Από πλευράς της Διοίκησης της ΑΑΔΕ δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση, πόσο μάλλον δέσμευση επί του τιθέντος θέματος.
 • Για τα περιγράμματα των Διαχειριστών που έχουν παράλληλα καθήκοντα Διαχειριστή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την μισθολογική τους αναβάθμιση στα 600 €, ο κος Σαϊτης μας ενημέρωσε ότι θα προωθηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης για έγκριση μαζί με τα νέα ΠΘΕ των νέων οργανωτικών δομών του ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΚ και ΚΕΦΟΔΕ. Για τους λοιπούς διαχειριστές, τόσο ο Γενικός Διευθυντής όσο και η πρόεδρος της ΕΕ προέκριναν την λύση των παράλληλων καθηκόντων που συζητήθηκε εκτενώς όπως είπαν στην συνάντηση με τον Διοικητή στις 29 Ιουνίου 2023. Επίσης, η πρόεδρος υπενθύμισε ότι βασική προτεραιότητα και δέσμευση από το Συνέδριο και τις αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων είναι το κατώτατο ΠΘΕ των 600 € για όλους τους συναδέλφους.
 • Στη συνέχεια μετά των αποχώρηση των διευθυντών της ΑΑΔΕ, η πρόεδρος μας ενημέρωσε για τις επόμενες συναντήσεις με υπουργούς που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα: με την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Χαραλαμπογιάννη για τους επιλαχόντες του διαγωνισμού 1Γ/2022, με τον Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τις δαπάνες κο Πετραλιά για το θέμα της απόδοσης της Προσωπικής Διαφοράς στους μεταταχθέντες και για την αύξηση του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνει εφικτή η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας για αναλογική αύξηση των ΠΘΕ μετά την υιοθέτηση του κατωφλιού των 600 € για όλους. Επίσης, θα προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κλίσης και Πολιτικής Προστασίας κο Τριαντόπουλο, προκειμένου να τεθεί το θέμα της αναγκαστικής μετάταξης συναδέλφων από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά τον ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Επίσης, αποφασίστηκε η κάλυψη οδοιπορικών και εξόδων διαμονής μιας διανυκτέρευσης των εκπροσώπων των παρατάξεων που θα συμμετέχουν στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.
 • Η πρόεδρος της ΕΕ μας ενημέρωσε για την ανάγκη προμήθειας νέου server της ΠΟΕ ΔΟΥ και την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού μετά από την λήψη σχετικών προσφορών. Επίσης μας ενημέρωσε ότι κατόπιν του τελευταίου Γενικού Συμβουλίου, όπου τέθηκε το θέμα της συνεργασίας της ΠΟΕ ΔΟΥ με τον κο Αντωνόπουλο για την υποστήριξη της ιστοσελίδας, ο τελευταίος με επιστολή του γνωστοποίησε με πικρία ότι δεν επιθυμεί πλέον την συνεργασία μαζί με την ΠΟΕ ΔΟΥ αφού δεν είναι ευπρόσδεκτη από όλους και ότι θα αποχωρήσει από το πόστο καθηκόντων του το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνεπώς τίθεται θέμα συνεργασίας με εξειδικευμένο επαγγελματία ή εταιρεία που θα αναλάβει την υποστήριξη των χρηστών της ιστοσελίδας της ομοσπονδίας. Επίσης, η πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή να αναθέσει καθήκοντα Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθ’ υπόδειξη της DPO κας Κρητικού σε υπάλληλο της ομοσπονδίας.
 • Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento σχετικά με καταγγελία για την ύπαρξη «μαφίας εφοριακών» που δρα εντός της ΑΑΔΕ και της σχετικής πρότασης της ΑΚΕ για την ανάγκη έκδοσης από την ομοσπονδία Δελτίου Τύπου που να απαντήσει στα συκοφαντικά αυτά δημοσιεύματα και την πίεση προς την Διοίκηση να καταδικάσει αυτά τα δημοσιεύματα, αναφέρθηκαν τα εξής:
 • Η Πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για κάλπικη «επώνυμη» καταγγελία με το επώνυμο Γεώργιος Παπαδόπουλος αφού έχει ήδη διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ότι δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο. Επίσης, υπενθύμισε σε όλες τις παρατάξεις την συνεδριακή απόφαση να μην λαμβάνονται υπόψη προς διερεύνηση ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος των συναδέλφων κι επομένως αφού πρόκειται στην ουσία για ανώνυμη καταγγελία, αυτή θα πρέπει να ζητήσουμε να μην εξεταστεί αφού ο καταγγέλλων δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Με την άποψη αυτή συντάχθηκαν οι παρατάξεις της πλειοψηφούσας διοίκησης της ομοσπονδίας ΔΑΚΕ και ΔΥΣΣΥΕ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι με την έκδοση Δελτίου Τύπου είναι σαν να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα των καταγγελιών. Η παράταξη ΑΣΚΙ ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι θα υποστηρίξει το λευκό στην πρόταση της ΑΚΕ, τελικά την υπερψήφισε μετά από διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον εκπρόσωπο της παράταξης.
 • Η ΣΑΣ υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να υποδυθεί η ομοσπονδία τον ρόλο ελεγκτή και να κρίνει αν είναι βάσιμα τα στοιχεία της καταγγελίας ή όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει η ΠΟΕ ΔΟΥ με την έκδοση του Δελτίου Τύπου είναι να καταδικάσει τα συκοφαντικά δημοσιεύματα και να στηρίξει το ηθικό των συναδέλφων, καθώς και να πιέσει την Διοίκηση να συντομεύσει τον έλεγχο της καταγγελίας και να πάρει σαφή θέση καταδίκης των δημοσιευμάτων και ψυχολογικής στήριξης των συναδέλφων. Τόνισα στις άλλες παρατάξεις με παράδειγμα ότι οι συνάδελφοι μας που διενεργούν προληπτικό έλεγχο ενδεχομένως θα βρεθούν αντιμέτωποι με την χλεύη των ελεγχόμενων επιχειρηματιών που θα υιοθετήσουν τα δημοσιεύματα αυτά ως γνήσια. Δυστυχώς, ούτε αυτό το επιχείρημα στάθηκε ικανό να αλλάξει την γνώμη των παρατάξεων που ήταν αντίθετες στην έκδοση Δελτίου Τύπου.
 • Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού, ενημέρωσα και ζήτησα την στήριξη από την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την ύπαρξη συκοφαντικού δημοσιεύματος εναντίον συναδέλφων της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας μετά από καταγγελία πολίτη στην Αρχή Διαφάνειας ότι δεν βρήκε ελεύθερο χώρο στην παραλία Νέας Περάμου για να απλώσει την πετσέτα του. Λες και χρόνος και προσωπικό περισσεύουν στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Κτηματικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εποπτεύονται οn real time όλες οι μισθωμένες παραλίες!
 • Τέλος συζητήθηκε στην συνεδρίαση η περαιτέρω κεντρικοποίηση των υπηρεσιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη με αφορμή την εξαγγελία ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΕΦΟΔΕ (Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης) από το 2024. Η πρόεδρος της ΕΕ υπεραμύνθηκε της κεντρικοποίησης εξαιτίας της αναντίρρητης ανάγκης εκσυγχρονισμού του μοντέλου οργάνωσης της Φορολογικής Διοίκησης που ανάγεται σε παρελθόντες δεκαετίες, εκσυγχρονισμός που τόνισε ότι πρέπει να προέλθει από μακροχρόνιο σχεδιασμό. Αναφορικά με την νέα μορφή και λειτουργία που θα επιτελέσουν οι εναπομένουσες αποψιλωμένες ΔΟΥ της Αττικής και Θεσσαλονίκης, πραγματικά πρόκειται για νέα αχαρτογράφητα νερά και επομένως αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και του άγχους των εκεί υπηρετούντων συναδέλφων μας. Αναφορικά με την λειτουργία του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής, ενημερωθήκαμε ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών στην ΔΗΛΕΔ μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης στο τέλος Σεπτεμβρίου ενώ το ΚΕΦΟΚ θα λειτουργήσει σε κτίριο πλησίον του Σταθμού Λαρίσης.
 • Από πλευράς ΣΑΣ τόνισα με παραδείγματα ότι η κεντρικοποίηση των Φορολογικών Διοικήσεων στην Ευρώπη δεν ακολουθεί ένα γενικευμένο μοντέλο αλλά κάθε χώρα έχει υιοθετήσει ξεχωριστά το δικό της μοντέλο που απαντάει αποτελεσματικά στην ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκα ήταν τα εξής: Στην Τσεχία, όπου λειτουργούν τα τοπικά Φορολογικά Γραφεία στους 20 νομούς με μοναδικό αντικείμενο την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων των φορολογουμένων, παράλληλα στις πρωτεύουσες των επαρχιών έχουν συσταθεί Φορολογικά Γραφεία εξυπηρετώντας όλα τα φορολογικά αντικείμενα με ωράριο μόνο Δευτέρα και Πέμπτη 08:00-17:00 με δια ζώσης εξυπηρέτηση φορολογουμένων και όλες τις ημέρες 08:00-15:00 με εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων ενώ στην πρωτεύουσα Πράγα λειτουργεί υπηρεσία αντίστοιχη του ΚΕΦΟΜΕΠ. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, όπου έχουν θεσπιστεί πολλοί τοπικοί φόροι, λειτουργούν παράλληλα με τις κεντρικές ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Είσπραξης Φόρων πολλά τοπικά γραφεία διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια της χώρας, τα οποία στελεχώνονται και από υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατηγορίας που στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως αποδιοπομπαίος τράγος. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Μαδρίτη που απαριθμεί περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους, λειτουργούν παράλληλα με τα Ελεγκτικά κέντρα, τα κέντρα Είσπραξης Οφειλών και τα Κέντρα Εγγραφής (Μητρώο και Ψηφιακή Υπογραφή) μόνο δύο υπηρεσίες ΔΟΥ, οι οποίες είναι αρκετά απομακρυσμένες μεταξύ τους.
 • Στην εισήγηση μου τόνισα ότι η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακό δαιμόνιο, αρκεί να προασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Πως ορίζουμε την υπεράσπιση αυτή? Θα πρέπει οι νέες δομές να εδράζονται χωροταξικά σε χώρους πλησίον μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική (Μετρό, Τραμ) ή αν αυτό δεν είναι εφικτό σε σταθμούς μέσων συγκοινωνίας. Θα πρέπει τα κτίρια των νέων δομών να επιλεγούν μέσα από διαφανείς κι αμερόληπτες διαδικασίες και να προσφέρουν άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους συναδέλφους. Θα πρέπει να υπάρχει ευέλικτο κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης ανάλογο της απόστασης του τόπου κατοικίας των συναδέλφων από την έδρα, καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας από το σπίτι τουλάχιστον για 3 από τις 5 εργάσιμες ημέρες. Θα πρέπει οι νέες δομές να διαθέτουν επαρκή χώρο στάθμευσης και δυνατότητα εξυπηρέτησης των οικογενειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων μέσω της λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών εντός των υπηρεσιών. Τέλος, η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με προχειρότητα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τα προβλήματα που δημιουργούν και να έχουν την σύμφωνη γνώμη και αποδοχή της πλειοψηφίας των συναδέλφων, όπως ακριβώς συμβαίνει για παράδειγμα στην Φορολογική Διοίκηση της Φιλανδίας και περιγράφεται θαυμάσια στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iota-tax.org/.../iota_paper_-_finland_new....
 • Η πρόεδρος της ΕΕ μας ενημέρωσε ότι η ομοσπονδία θα εκδώσει το επόμενο χρονικό διάστημα Δελτίο Τύπου, το οποίο θα αναφέρεται κυρίως στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Τέλος, αναφορικά με το εξώδικο της ΑΑΔΕ για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με τον νέο εργασιακό νόμο του κου Χατζηδάκη, αποφασίστηκε ομόφωνα η υιοθέτηση της στάσης της ΑΔΕΔΥ και η σύμφωνη γνώμη του Νομικού περί πλήρους αποχής από όλες τις διαδικασίες.