Εκτύπωση

Έγγραφα ερωτήματα της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τις οικονομικές καταστάσεις της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. του έτους 2018

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook 

13.07.2019

Προς την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

 Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα: "Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ."

Τρεις ημέρες πριν τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12/07/2019 στις 13:00, η Ομοσπονδία απέστειλε προς τα μέλη του ΓΣ τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες θα μπουν προς ψήφιση την Τρίτη 16 Ιουλίου, δεκατρείς μόλις ημέρες πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων.

Ο ρόλος μας σαν μέλη του ΓΣ δεν είναι να ψηφίσουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αν καταχωρήθηκαν ορθά οι δαπάνες, τα έξοδα και τα έσοδα στα βιβλία της Υπηρεσίας, αλλά (επειδή δίνουμε λόγο στους συναδέλφους), πρέπει να τοποθετηθούμε για τη σκοπιμότητα ορισμένων δαπανών/εσόδων/αγορών που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση 2018.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

25 Ιουνίου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα : “Προβληματική διεκδίκηση σε προεκλογική περίοδο θεμάτων που απαιτούν πολιτική λύση, όπως τα δάνεια των συναδέλφων από το Τ.Π.Δ..”

Οι χιλιάδες των Δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το στεγαστικό τους δάνειο εκτός του πραγματικού εγκλωβισμού που βιώνουν τα χρόνια των μνημονίων, έρχονται αντιμέτωποι με την αδιαφορία αν όχι την κοροϊδία των πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά μέσω των υποτιθέμενων ρυθμίσεων ουσιαστικά βυθίζουν ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες στα χρέη.

Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - Δήλωση επιφύλαξης από την προτεραιοποίηση

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Αθήνα 8.5.2019

Αρ. Πρωτ.:1453

Προς: τα μέλη μας, συλλόγους εργαζομένων όλης της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σσες

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 18/04/2019, σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης από την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2019.

Σύμφωνα με την ήδη προκηρυχθείσα από ................... απεργία/αποχή, ο κλάδος μας σύσσωμος απέχει από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία της «αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των υπηρεσιών τηςΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ) αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2019.

Με ευθύνη των συλλόγων να συλλεχθούν υπογραφές από το σύνολο των ελεγκτών και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Εκτύπωση

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους της

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

   

14 Μαΐου 2019

Προς :

1) Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

2) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

κ. Πιτσιλή Γ.

3) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

κ. Μάρα Αθ.

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενούς της

Πρόσφατα απευθύνθηκε από τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ένθερμος χαιρετισμός προς τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους, στον οποίο γίνεται ξανά αναφορά στις αξίες ενός «νέου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Πως όμως πραγματικά υποδέχεται η Α.Α.Δ.Ε. τους νέους συναδέλφους;

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1Γ_2017, διορίζονται πεντακόσιοι σαράντα οχτώ (548) νέοι συνάδελφοι, εκ των οποίων οι διακόσιοι ενενήντα οχτώ (298) είναι σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) προβλέπεται για τους συναδέλφους αυτούς εισαγωγική εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Σύμφωνα με την 1075014 ΕΞ 2018 (Κανονισμός Υπο­χρε­ωτικής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία) απόφαση του Διοικητή για τα δικαιώματα των νεοδιοριζόμενων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της 9μηνης περιόδου εκπαίδευσης χωρίς να γίνεται λόγος για τα έξοδα των 298 συναδέλφων που υποχρεωτικά θα εκπαιδευτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Αναφορικά στον τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί είτε στην Αττική είτε στον τόπο διορισμού αλλά όχι στον τόπο κατοικίας, με την προϋπόθεση να είναι Α΄ τάξεως, με την υποσημείωση ότι η όποια επιλογή δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αποζημίωση.