Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα για τις κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με την αξιολόγηση του 2020, ένα θέμα που τόσο η ΠΟΕ -ΔΟΥ λόγω της σκόπιμης υποβάθμισης και της συνεπακόλουθης αδράνειας της, όσο και οι παρατάξεις με την αμφίσημη και θολή στάση τους έχουν καταστήσει προνομιακό πεδίο για την Διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Από την μία πλευρά, οι ΔΑΚΕ-ΔΥΣΣΗΕ που απλά επεξηγούν τις αποφάσεις του Διοικητή και από την άλλη πλευρά οι ΔΑΣ-ΑΣΚΙ-ΑΚΕ που διακηρύσσουν με περισσή ευκολία προτάσεις αποχής ή άλλες ανέξοδες μορφές «αντίδρασης» ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι θα επιβαρύνουν οικονομικά τους συναδέλφους ή ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πασιφανές ότι όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν «μαγικές λύσεις», αλλά στην ουσία θέλουν να δικαιολογήσουν τη δική τους συμμετοχή στην αξιολόγηση, δεν αντέδρασαν όταν οι συνάδελφοι πήραν αναδρομικά τον Αύγουστο του 2021 λόγω της εφαρμογής του ειδικού μισθολογίου χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση. Θεωρούσαν όμως, μέχρι πρότινος λογικό να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι τα ήδη καταβληθέντα ποσά μισθοδοσίας, ιδίως στην παρούσα περίοδο της καλπάζουσας ακρίβειας και του πληθωρισμού του 9,4%.

Πώς κατάφερε, λοιπόν, ο Διοικητής να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα και για να αυξήσει θεαματικά την συμμετοχή των εργαζομένων στην αξιολόγηση; Απλά το συνέδεσε με την ειδική αμοιβή που καταβάλλεται στους «εξαρτώμενους» από το μισθό τους συναδέλφους. Με έξυπνη τακτική άλλαξε την σειρά εφαρμογής και προώθησε πρώτα το μισθολόγιο και μετά την αξιολόγηση, προκειμένου να «γλυκαθούν» οι συνάδελφοι για ένα εξάμηνο και μετά να τους θέσει το δίλημμα: Εάν θέλετε να εξακολουθήσετε να αμείβεστε με το νέο ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να συμμετέχετε στην αξιολόγηση, ειδάλλως γυρνάτε στην πρότερη κατάσταση του παλιού μισθολογίου, θέση που δυστυχώς, προπαγανδίζει και η ΠΟΕ-ΔΟΥ ανερυθρίαστα μέσω των ανακοινώσεών της. Όχι τυχαία, εξάλλου, έχει εξαφανιστεί δια μαγείας η αξιολόγηση του 2019 καθότι αυτή δεν συνδέεται άμεσα με την καταβολή του νέου ειδικού μισθολογίου.

Εάν θέλουμε να είμαστε, επομένως, χρήσιμοι πρέπει να ξεφύγουμε από το δίλημμα της συμμετοχής ή μη στην αξιολόγηση και να εστιάσουμε ουσιαστικά στην εξάλειψη των παθογενειών της. Να δώσουμε τις επόμενες μάχες για την βελτίωση των κύριων παραμέτρων της, όπως είναι ο ορισμός αξιόπιστων και αμερόληπτων αξιολογητών, η τυποποίηση της διαδικασίας έτσι ώστε να εξαλειφτούν μεροληπτικές κρίσεις των προϊσταμένων, η έγκαιρη εκπαίδευση των αξιολογητών παρέχοντας τους σαφείς γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις, η από κοινού κατάρτιση με τους υπαλλήλους δίκαιας και εφικτής στοχοθεσίας – πάντα χωρίς ατομικούς στόχους, όπως ωστόσο είναι οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις στον έλεγχο οι χρεώσεις ΑΦΜ στο Δικαστικό, όπου απαιτείται η διασφάλιση της διαφάνειας στην ανάθεση τους όπως και σε κάθε επιμέρους διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση κ.λπ.

Κύρια επιδίωξη του κλάδου μας πρέπει να αποτελέσει η αποσύνδεση της συμμετοχής στην αξιολόγηση από την ειδική αμοιβή των ΠΘΕ. Και αυτό γιατί, η ειδική αμοιβή ανά θέση εργασίας, όπως και ο βασικός μισθός μας, καταβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών της κάθε θέσης εργασίας και δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη συμμετοχή ή μη στην αξιολόγηση. Αυτή την άποψη διατύπωσε με επιχειρήματα και η νομικός σύμβουλος των Τελωνειακών στην σχετική γνωμοδότησή της επί του σχεδίου νόμου για το ειδικό μισθολόγιο.

Επίσης, θα πρέπει να διεκδικήσουμε ώστε η αξιολόγηση εντός της Α.Α.Δ.Ε. να μην διαφοροποιείται από εκείνη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά να γίνεται μόνο σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας και να είναι υποχρεωτική μέχρι το επίπεδο του Τμηματάρχη, όπως προσφάτως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ως αντιπρόταση μπορούμε να καταθέσουμε την σύνδεσή του μισθού με την εξελικτική πορεία (σταδιοδρομία) του υπαλλήλου εντός της ΑΑΔΕ που θα είναι σε συνάρτηση με αντικειμενικά κριτήρια όπως προσόντα, εξειδίκευση, εμπειρία και επιλογή καριέρας από τους εργαζομένους, όπως ισχύει σε σύγχρονες ευρωπαϊκές διοικήσεις δημόσιων φορέων. Κάτι τέτοιο, αφενός προσδίδει καθεστώς ασφάλειας στον εργαζόμενο, ο οποίος θα γνωρίζει τα επόμενα εργασιακά του βήματα, αφετέρου περιορίζει τις μεροληπτικές και υποκειμενικές συμπεριφορές των εκάστοτε αξιολογητών –προϊσταμένων.

Περαιτέρω, πρέπει να επικεντρωθούμε στους τρόπους διεκδίκησης των παρακάτω δίκαιων αιτημάτων μας: α) Την άμεση σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, διεκδικώντας την de facto καθιέρωση μιας διαδικασίας αναθεώρησης των τεθέντων στόχων με βάση τις ελλείψεις αυτές πριν το τέλος της χρονιάς. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική διενέργεια ετήσιας οικονομοτεχνικής μελέτης των αναγκών σε προσωπικό της ΑΑΔΕ και ώστε οι προσλήψεις σε ορίζοντα πενταετίας να πραγματοποιούνται με γνώμονα τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης. (β) την προσμέτρηση της αξιολόγησης 360ο όταν αυτή έχει θετικό πρόσημο για τον αξιολογούμενο, προκειμένου να καταστεί αντίβαρο στην πιθανή μεροληπτική αξιολόγηση των Προϊσταμένων και γ) Την καταβολή πραγματικών αυξήσεων επί των μισθών μας, που θα ανταποκρίνονται στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του επαγγέλματος του εφοριακού, κατά τις επιταγές του Συντάγματος της Ελλάδας, τις ειδικές γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του Υπ. Οικονομικών και τον επιτελικό ρόλο που αναλαμβάνουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, στην είσπραξη των κρατικών εσόδων. Παράλληλα με όλα αυτά, να απαιτήσουμε την συνεχόμενη κατάρτιση όλων των συναδέλφων μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΦΟΤΑ.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, ακόμα και μετά το ομολογούμενο φιάσκο της αξιολόγησης του 2018, η διοίκηση της ΑΑΔΕ δυστυχώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με προχειρότητα, αφού η μόνη προσπάθειά που κατέβαλε για την εξάλειψη των αυθαιρεσιών των Προϊσταμένων είναι η κατάρτιση ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης, το οποίο περιέχει πολλούς τεχνικούς όρους και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία της αξιολόγησης μέσα στο στενό χρονικό περιθώριο εφαρμογής της. Αντ’ αυτού, μια ημερίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού της ΑΑΔΕ προς τους αξιολογητές θα ήταν αποτελεσματικότερη καθώς θα μπορούσε να δοθεί τόπος και χρόνος να επιλυθούν οι απορίες και να δοθούν σαφείς οδηγίες.

               Αναμένουμε να δούμε εάν αποτελεί περισσότερο απατηλή ελπίδα, ότι οι Κεντρικές υπηρεσίες θα αξιολογούνται βάσει και του βαθμού αποτελεσματικότητας της υποστηρικτικής (backup) λειτουργία τους στις περιφερειακές υπηρεσίες των ΔΟΥ κι όχι με τον τρόπο που σκανδαλωδώς αξιολογούνται ως άριστοι, κατά την καταβολή των bonus επίτευξης ετήσιων στόχων της ΑΑΔΕ.


Επιβάλλεται για όλους μας, να επικεντρώσουμε στην κοινή στόχευση με τα παραπάνω ή παρόμοια ζητούμενα και στην αποφυγή μεμονωμένων κινήσεων που θα ωφελήσουν λίγους, θα διχάσουν ή θα γίνουν απλώς για επικοινωνιακούς λόγους.

Logo SAS Facebook

Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 3/5/2022

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός δράσης μετά την συνάντηση των τριών Ομοσπονδιών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής:
• σκοπός είναι να θεσπιστεί σε όλο το δημόσιο το κίνητρο επίτευξης στόχων. Σύμφωνα με τον Υπ. Εσωτερικών θα καταργηθεί η αξιολόγηση, και θα εισαχθεί το κίνητρο επίτευξης στόχων, με στοχοθεσία ανά υπηρεσία και ανά μονάδα - όχι ανά άτομο – όπου θα προβλέπεται αμοιβή για όσους συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
• από 01/23 θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης σε όλο το δημόσιο
• για την προσωπική διαφορά και τη «στρέβλωση» όπου κάθε φορά που γίνεται μια αύξηση αυτή μειώνεται, θα μπει στο σχετικό νομοσχέδιο αναδρομικά από 1/4. Επειδή πολύς κόσμος πήρε κλιμάκια μέσα στον Φεβρουάριο, κάτι που επηρεάζει και πολλούς συναδέλφους, ζητήσαμε να γίνει από 1/1 ώστε αυτοί να λάβουν αναδρομικά ποσά. Πρότεινε να το γράψουμε στη διαβούλευση ώστε να εξετασθεί τότε καθώς επειδή υπάρχουν συνάδελφοι που μέσα στον 2ο πήραν κλιμάκιο, αν ισχύσει αναδρομικά θα δουν αύξηση
• για την προσωπική διαφορά των νέων συναδέλφων, είπε ότι είναι υπέρ του να λυθεί το πρόβλημα, ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλους υπουργούς που διεκδικούν ανάλογες αυξήσεις και σε αυτή τη φάση δε μπόρεσε να πείσει. Συμφώνησε να επιμείνει σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για να πει κάτι παραπάνω
Σε συνεννόηση με τις άλλες Ομοσπονδίες θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τη μέρα της συνάντησης θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο. Τέλος, σχετικά με το θέμα, κατά την ενημέρωση αναφέρθηκε ότι υπήρξε παράλληλη δραστηριότητα συναδέλφων για το θέμα που λειτούργησαν ανεξάρτητα

2. Τρέχοντα θέματα
• Για τα Ελεγκτικά Κέντρα έχει εκδοθεί απόφαση ίδρυσης, έχει γίνει προκήρυξη για τη στελέχωση στις διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις, γίνεται μετακίνηση προσωπικού από τις Δ.Ο.Υ. , υπάρχει και εντολή για επίσπευση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στη στελέχωση των Δ.Ο.Υ. αλλά και για τους ίδιους τους μετακινούμενους συναδέλφους λόγω αλλαγής του χώρου εργασίας τους. Γενικότερα γίνονται μετακινήσεις με αποτέλεσμα την απαξίωση των Δ.Ο.Υ.
Η πάγια στάση της Ομοσπονδίας είναι ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από τις Δ.Ο.Υ. Χρειάζεται να γίνει συνάντηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Προσωπικού γι’ αυτό. Κοινή διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες οι Δ.Ο.Υ. να καθιερωθούν ως φυτώρια ελέγχου.
Για τη Σ.Α.Σ. οι προσπάθειες για την ενίσχυση των Δ.Ο.Υ. με προσωπικό και την αποφυγή της αποδυνάμωσής τους πρέπει να γίνονται εντατικά και συντονισμένα. Θα φανεί άμεσα αν όντως υπάρχει αληθινή διάθεση για αντίδραση καθώς όπως και με την αξιολόγηση έτσι και τώρα απλώς ανακοινώνονται οι όποιες εξελίξεις δημιουργώντας στους συναδέλφους μια αίσθηση ανημπόριας και απλής αποδοχής των γεγονότων.
• Για την αξιολόγηση η θέση της Ομοσπονδίας έχει ήδη ανακοινωθεί. Πλέον όποιες κινήσεις και προσπάθειες αντίδρασης γίνονται αποσπασματικά από τις παρατάξεις και δεν προκύπτουν μέσα από κοινές αποφάσεις. Μια τέτοια κίνηση υπήρξε από παράταξη όμως δυστυχώς λόγω του τρόπου που υλοποιείται θα χάσει την όποια αξία της. Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε – απορριφθείσα στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο – τεκμηριωμένη πρόταση της ΣΑΣ για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης έρευνας με επιστημονικά χαρακτηριστικά μέσα από την οποία θα προέκυπτε η άποψη των εργαζομένων για την Διοίκηση, εν είδει «δικής μας» αξιολόγησης. Η δημοσκόπηση θα έπρεπε να προωθηθεί υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας και να ανατεθεί σε ειδικούς, ώστε τα αποτελέσματα να είναι μη αμφισβητήσιμα. Η συγκεκριμένη παράταξη αγνοώντας κάθε ορθή συνδικαλιστική πρακτική και χωρίς καμία πρόθεση σύμπλευσης, τη χρησιμοποίησε για μικροσκοπιμότητες αφαιρώντας της κάθε αξία. Εμείς στη Σ.Α.Σ. θα επαναφέρουμε την κίνηση αυτή στη σωστή διάστασή του μέχρι το «λευκό» να γίνει «ναι».
• Η επικοινωνία των παρατάξεων με τους συναδέλφους θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, με ενιαίο και κοινά αποδεκτό τρόπο. Η παράταξη Α.Κ.Ε. αγνοώντας την δική της ρητορική για ισότιμη συμμετοχή στις διαδικασίες και την αξιοποίηση θεσμικής συλλογικότητας της ομοσπονδίας ως προτεραιότητα, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι στην πράξη λειτουργεί διαφορετικά και άκρως συντεχνιακά.
• Για την πραγματοποιηθείσα συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να ελεγχθεί η πορεία υλοποίησης των αιτημάτων μας και των προβλημάτων που τέθηκαν
• Σύντομη αναφορά έγινε:
i. στο θέμα των μετατάξεων προσωπικού καθαριότητας, όπου αναμένεται η έκδοση της κανονιστικής εγκυκλίου, ωστόσο παρόλο που κατά κοινή ομολογία πρέπει να λάβουμε γνώση πριν την έκδοσή της ώστε να προτείνουμε αλλαγές που πιθανόν απαιτούνται, φαίνεται πως αυτό δεν θα είναι εύκολο να γίνει και να καταστούμε για μια ακόμη φορά απλοί θεατές των εξελίξεων ανακοινώνοντάς τις.
ii. στον συνεχιζόμενο αγώνα των συμβασιούχων καθαριότητας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις κινητοποιήσεις και τις προσπάθειές τους για την επιστροφή τους στην εργασία

3. Πάρθηκε απόφαση για οικονομική ενίσχυση των απεργών εργαζομένων σε εργολάβους της China Ocean Shipping Company (Cosco)

4. Η Σ.Α.Σ. έθεσε επιπλέον τα εξής θέματα:
• Ζητάμε αξιοκρατία στις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων στο ΚΕΦΟΜΕΠ και στο ΚΕΜΕΕΠ (και εν γένει στις Υπηρεσίες). Γενικά, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την επιλογή έπειτα από (α) μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των αιτούντων και (β) μοριοδότηση συνέντευξης. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αποκλείονται συνάδελφοι υψηλότατων προσόντων (π.χ. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) και πολύ ικανοί στη δουλειά τους, ενώ δεν δημοσιεύεται συγκεντρωτικός πίνακας κατάταξης των αιτούντων, για λόγους διαφάνειας, με βάση τα τυπικά προσόντα, τη συνέντευξη και συνολικά. Προτείναμε να δημοσιεύεται υποχρεωτικά κατάταξη με τις τρεις κατηγορίες για λόγους διαφάνειας
• Στην Ετήσια Γ.Σ. κατατέθηκε πρόταση από τη ΔΑΚΕ για κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός νομού. Ωστόσο, υπάρχει ήδη ψηφισμένος νόμος (ν.4336/2015) και ερμηνευτική εγκύκλιος (2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015), η οποία προβλέπει κάλυψη εξόδων εντός έδρας και απλά δεν εφαρμόζεται. Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται κάλυψη εξόδων ως χιλιομετρική αποζημίωση. Ωστόσο, δεδομένου του πλήθους των συναδέλφων - ελεγκτών και του πλήθους των εταιρειών που ελέγχονται, διαμορφώνεται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, ο οποίος είναι πρακτικά μη διαχειρίσιμος. Δηλαδή, χρειάζεται έξτρα προσωπικό ώστε να διαχειρίζεται μόνο τις αιτήσεις για εκκαθάριση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η δυνατότητα εφάπαξ αποζημίωσης μηνιαίως στον μισθό. Αυτή τη στιγμή μετακυλίεται ένα μεγάλο κονδύλι στον εκάστοτε συνάδελφο, παρόλο που η Πολιτεία έχει προβλέψει για την κάλυψη του εξόδου από την Υπηρεσία, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος δουλειάς που απαιτείται και οι διοικητικοί υπάλληλοι αρνούνται να τη διεκπεραιώσουν. Προτείνουμε είτε την επαρκή κάλυψη των απαραίτητων θέσεων για την εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων είτε την μετατροπή ως ελάχιστη εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση στον μισθό
• Προτείνουμε την προσαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για την τροποποίηση των διατάξεων για καταβολή τόκων εκπροθέσμου στην περίπτωση της προσφυγής του φορολογούμενου στη Δ.Ε.Δ. Συγκεκριμένα την προσαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) σε διάστημα 150 ημερών στην περίπτωση αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής, ώστε να διατηρείται και σε αυτή τη περίπτωση η προθεσμία των 30 ημερών για την εκτέλεση της απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και να μην διαστρεβλώνεται η αρχική πρόθεση του νομοθέτη.
Για τη Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων:
Άγγελος Νάτσικας, μέλος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.

Logo SAS Facebook

Ενημέρωση για την συνάντηση με την Γεν. Διευθύντρια της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

19 Απριλίου 2022

Να ενημερωθούν με e-mail όλοι οι συνάδελφοι

Ενημέρωση για την συνάντηση με την Γεν. Διευθύντρια της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Εχθές Δευτέρα 18.04.2022 πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Αθήνα η δια ζώσης συνάντηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΗΛΕΔ (ΑΑΔΕ) κας Σεχπερίδου με εκπροσώπους των παρατάξεων της ΠΟΕ-ΔΟΥ, η οποία διεξήχθη σε φιλικό κι εποικοδομητικό κλίμα. Από την συνάντηση απουσίαζαν εκπρόσωποι των παρατάξεων ΑΣΚΙ και ΔΑΣ.

Πριν από την συνάντηση είχε γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 διαπαραταξιακή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των παρατάξεων και να καταγράφουν τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ μηχανογράφησης κι εφαρμογών που ταλανίζουν τους συναδέλφους στις υπηρεσίες όπως και να προταθούν από κοινού προτάσεις και λύσεις βραχυπρόθεσμου -κυρίως- χαρακτήρα.

Οι από κοινού επισημάνσεις και προτάσεις αφορούσαν κυρίως τα εξής θέματα:

Ενστάσεις για την τοποθέτηση σε περιγράμματα θέσεων

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Logo SAS Facebook

Από : Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών (Σ.Α.Σ. Εφοριακών)  

Προς :

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

Ενστάσεις για την τοποθέτηση σε περιγράμματα θέσεων

Η τοποθέτηση στα περιγράμματα θέσεων στην ΑΑΔΕ αποδείχθηκε στην πράξη μία προβληματική διαδικασία. Τόσο η ελλιπής και, ορισμένες φορές, ασαφής περιγραφή των καθηκόντων που αναλύονται σε αυτά, όσο και η αμφίσημη ερμηνεία των προσόντων που απαιτούνται για κάθε θέση προκάλεσαν σύγχυση, δυσαρέσκεια και πολλές… ενστάσεις.

Και ενώ η υποβολή των ενστάσεων ξεκίνησε από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ακόμα απαντηθεί ούτε προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα ή δεσμευτική προθεσμία για την εξέτασή τους.